En kapsamlı nota arşivi: bağlama, gitar, flüt, piyano, melodika gibi enstrümanların notaları bu adreste.

Seher Yeli Nazlı Yare Bildir Beni Notaları

0

Seher Yeli Nazlı Yare Do Re Mi Notaları

doremimi rere resol mimi mimi mimi mifa rerere
redosi domi rere rere re midodo sisi lasol
resi dodo si dodo sidosi do resisi lala solsol do sisisi
sisila dosila lalala fasol lafasol la fasol llafasol
lafasol lafa sol lala la sol do
sidodo dore sisi doresi dodo dodo dodo
dosisi lala solsol dosisi sisisisi
dore mimi mirere refa mimi mimi mimi mifarere
rere dosi domi rere rere rere mido
dosisi lasol resi dododo dododo resisi lala
sol sol dosisi sisi sila dosila lala
lafasol lafasolla fasol la fa
solla fa sol lafasol lafa sol lalala

Seher Yeri Nazlı Yare Solfej

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.